Chuyển Thư Tiếng Việt


Email của người nhận:
Email người gởi:
Chủ đề:
Password:

Hướng dẫn sử dụng:

Có thể định giao diện bài bằng Nhấn Nút Chuột Phải (RightMouseClick)
Tắt mở bộ gõ bằng phím "F12".
Chuyển đổi kiểu gõ bằng phím "F8".
Tắt mở kiểm tra từ cấu bằng phím "F9".

Kiểu gõ được hỗ trợ: Telex, VNI và VIQR. Kiểu gõ Auto dành cho các bạn biết cả ba kiểu trên.

Tính năng Kiểm Từ Cấu tiếng việt ( Spell=ON ) chỉ hoạt động đúng khi bạn thêm dấu (cả dấu móc lẫn dấu nhấn) ở cuối từ. Ở phiên bản này chỉ giới hạn kiểm tra các từ chắc chắn không phải tiếng việt trước lúc thêm dấu.
Để nhắc nhở người viết, các từ viết sai hay không phải tiếng việt sẽ không bỏ dấu được. Nếu tính năng này làm phiền bạn, bạn có thể tắt đi bằng phím "F9". 

 

Cách Thêm Dấu
Thêm ở cuối mỗi từ
Dấu Kiểu TELEX Kiểu VNI Kiểu VIQR
sắc s 1 ´ , / , '
huyền f 2 ` , -
hỏi r 3 ? ,
ngã x 4 ~ , #
nặng j 5 .
mũ â,ê,ô a,o,e 6 ^
móc ă,ơ,ư w 7,8 ( , + , *
đ d 9 d
Xóa dấu z 0 0
Tắt Dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12 Ctrl+x , Dấu \ , F12
Phát hành bởi Vietdev
Ngày 18-05-2003
Phiên bản R14.0